Uzvara “Latvijas labākais tirgotājs” rīkotajā konkursā

Konkursa mērķis:

1. Uzlabot pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūru.
2. Paaugstināt tirgotāju un viesmīlības uzņēmumu profesionalitāti.
3. Popularizēt labākos tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumus, kā arī to darbiniekus.

Konkursa dalībniekus galvenokārt vērtē eksperti – uzņēmumu pārstāvji, kas ir iepriekšējo gadu konkursa “Latvijas labākais tirgotājs” uzvarētāji un Latvijas Tirdzniecības institūta deleģēti eksperti. Vērtēšana notiek atbilstoši konkursa dalībnieku specifikai. Vērtēšana balstās uz “anonīmā pircēja” pārbaudes principu.

Konkursu rīkoja Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA), kas dibināta 1912. gadā, bet tās darbība atjaunota 1994. gadā. Pašlaik tajā brīvprātīgi apvienojušies vairāk nekā 600 uzņēmēju, kuri nodarbojas ar tirdzniecību, ēdināšanu un pakalpojumu sniegšanu.