Free wi-fi
for guests
Bezvadu ātrgaitas internets (min. 100 mb/sek.) pieejams bezmaksas ikvienam Wellton Hotels viesnīcu viesim. Pieeja internetam ir uzdrukāta numura atslēgu kabatiņas aizmugurē.
Bezvadu ātrgaitas internets (min. 100 mb/sek.) pieejams bezmaksas ikvienam Wellton Hotels viesnīcu viesim. Pieeja internetam ir uzdrukāta numura atslēgu ka...
Iepazīties

Bezmaksas Wi-Fi

Wellton Hotels viesnīcu viesu ērtībām visās publiskajās zonās un viesu numuros pieejams BEZMAKSAS bezvadu ātrgaitas internets (100 mb/sek.).